FAQs Complain Problems

बर्दिया जिल्लाको भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको आ ब २०८०/८१ को जग्गाको न्यूनतम मुल्यांकन पुस्तिका