FAQs Complain Problems

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: ९७७ ८४-४००००२/

टोल फ्री : 16608442002

mobile : 9858071111

Fax : ०८४-४००००२

इमेल : bansgadhimun@gmail.com

ईमेल : info@bansgadhimun.gov.np

वेबसाइट : bansgadhimun.gov.np

फेसवुकमा : www.facebook.com/municipalitybansgadhi

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !