यहाँलाई हाम्रो यस बाँसगढी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।                  सुचना अधिकारि: शेर बहादुर के.सि.,९८५८०२९७११

सहायकस्तर पाँचौ तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित

Supporting Documents: