यहाँलाई हाम्रो यस बाँसगढी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।                  सुचना अधिकारि: शेर बहादुर के.सि.,९८५८०२९७११

कार्यक्रम अधिकृतको परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना