सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नाम नविकरण सम्बन्धमा ।

 बाँसगढी नगरपालिका अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै आउनु भएका लाभग्राहीहरुको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि २०७५ को परिच्छेद २ को दफा ७ को उपदफा (१) बमोजीम नामावली नविकरण गर्ने कार्य भैरहेकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुले आगामी आ.

Pages