FAQs Complain Problems

वडा नं १

Nepali

स्थानिय तह निवार्चन २०७४ साल आसाढ १४ गते सम्पन्न भए पछि वडा नं १ को कार्यालय स्थापना गरिएको हो । उक्त वडामा हाल वडा अध्यक्ष्य जयराज पाण्डे रहनु भएको छ । 

Ward Contact Number: 
9858085643

वडा पदाधिकारी

जयराज पाण्डे
वडा अध्यक्ष
9858085643