यहाँलाई हाम्रो यस बाँसगढी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।                  सुचना अधिकारि: शेर बहादुर के.सि.,९८५८०२९७११

ह्यूमपाईप आपुर्ति सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानकको सूचना