स्वास्थ्य शिविर संचालन

free health checkup campaign for older people
free health checkup campaign for older people

बाँसगढी नगरपालिकाको आयोजनामा यस नगरपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकिमा जेष्ठ नागरिकका लागि निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको थियो।