यहाँलाई हाम्रो यस बाँसगढी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।                  सुचना अधिकारि: शेर बहादुर के.सि.,९८५८०२९७११

स्थानीय तहमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सन्चालनका लागी मार्गदर्शन