यहाँलाई हाम्रो यस बाँसगढी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।                  सुचना अधिकारि: शेर बहादुर के.सि.,९८५८०२९७११

स्थानिय सरकार सन्चालन एेन २०७४

स्थानिय सरकार सन्चालन एेन २०७४