बाँसगढी नगरपालिकाको सडक क्षेत्र खाली गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना