यहाँलाई हाम्रो यस बाँसगढी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।                  सुचना अधिकारि: शेर बहादुर के.सि.,९८५८०२९७११

टिकाराम ढकाल

Designation:

Phone: 
९७४८०१८४८५
Section: 
संयुक्त वडा कार्यालय ४ ५ /प्रशासन /सा.वि/पन्जिकरण/सा.सु