यहाँलाई हाम्रो यस बाँसगढी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।                  सुचना अधिकारि: शेर बहादुर के.सि.,९८५८०२९७११

आ.व ०७३/७४ को लागि परिषदबाट पारित कर दस्तुर शुल्क सेवा शुल्क को दर रेट