यहाँलाई हाम्रो यस बाँसगढी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।                  सुचना अधिकारि: शेर बहादुर के.सि.,९८५८०२९७११

"बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना"

Supporting Documents: