जेष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य शिविर तथा परामर्श संचालन सम्बन्धी सुचना