" सुन्दर, हरियाली र सफा सहर, समृद्द र समुन्नत बाँसगढी नगर"

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

महत्वपूर्ण लिंकहरु

यसै बाँसगढी नगरपालिकाको अनुदानमा  उल्लेखित विषयको लागि उल्लेखित विधालयहरुमा शिक्षक नियुक्तिको लागि विज्ञापन गरिएको छ।