FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
यज्ञ बहादुर पौडेल अन्तरिक लेखा परिक्षक राजस्व ९८५८०२६९१०
रविलाल मिजार शा.अ / वि.नि शिक्षा ९८४८४४१०३९
सुरेश कुमार रेग्मी जन स्वास्थ्य निरिक्षक स्वास्थ्य ९८५८०२०१६८
डा. प्रेम कुमार मण्डल प.वि.अ पशु ९८५८०४०३४४
ढाकाराम ढकाल स्रोत व्यक्ति शिक्षा ९८५८०३१०४०
भेषराज गैरे स्रोत व्यक्ति शिक्षा ९८५८०२२१८४
ई. बलराम पौडेल इन्जिनियर प्राविधिक ९८५११९५८९८
घनश्याम के.सी. सि.अ.हे.व.अधिकृत स्वास्थ्य ९८४४८२०२५५
ऋषिराम उपाध्याय ना.सु प्रशासन ९८६८२२५८३१
ठाकुरदयाल शाह प्र.से.प्रा. पशु ९८५८०२६३३०
भिमलाल चौधरी प्रा.स कृषि ९८४८२१७८११
लोक बहादुर शाही सव. ओभरसियर प्राविधिक ९८४८०१४११७
मोहन थारु सव. ओभरसियर प्राविधिक tharumohan@gmail/.com ९८६८१३८७७७
हरी गोडिया अमिन प्राविधिक se.harigodiya@gmail.com 9848219544
चेत बहादुर वलि अमिन प्राविधिक olichetan0003@gmail.com ९८४८०२७३३६
राजु चौधरी ना.प्रा.स कृषि ९८६८०७७२८४
धर्मागत काफ्ले का.स.
खुसीराम थारु का.स.
क्षितिज पाैडेल सूचना प्रबिधि शाखा सूचना प्रविधि शाखा, सामाजिक सुरक्षा शाखा, कम्प्यूटर शाखा, घटना दर्ता शाखा, तथ्यांक शाखा (Data Store), kshitizheart@gmail.com 9858066660 - 9858077778
सिर्जना ढकाल खरिदार वडा सचिब ९ नं वडा कार्यालय 9868351354
बिनोद भण्डारी लेखा अधिकृत 9848085271