FAQs Complain Problems

सुचना २०७४।०७।२०

 सूचना ।                                                   सूचना ।।                                                             सूचना ।।।

 

बाँसगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाकाे कार्यालय, बाँसगढीले नगरबासीलाई आ.ब.२०७४।०७५ मा उपलब्ध गराउने सेवा र सुबिधा बिषयक सार्वजनिक सुनुवाई र आ.ब. २०७३।०७४ को सामाजिक परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिबेदन माथि छलफल हुने भएकाले निम्न मिति,समय र स्थानमा उपस्थितिको लागी अनुरोध गरिन्छ ।

  

तपसिल

मिति :– २०७४।०७।२६गते

समय :– ११ः०० बजे

स्थान :– बाँसगढी सामुदायीक पुस्तकालय बाँसगढी बर्दिया ।

 

कमलप्रसादपौडेल

कार्यकारी अधिकृत