यहाँलाई हाम्रो यस बाँसगढी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।                  सुचना अधिकारि: शेर बहादुर के.सि.,९८५८०२९७११

बाँसगढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयवाट स‌चालित हुने योजना

अा‌.व. २०७४/०७५ मा बाँसगढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयवाट स‌ंचालित हुने योजना