यहाँलाई हाम्रो यस बाँसगढी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।                  सुचना अधिकारि: शेर बहादुर के.सि.,९८५८०२९७११

प्रश्न पत्र संग्रह निर्माण कार्यशाला संचालन तथा छुट विषय बिज्ञ सम्वन्धीकाे सूचना ०७५-०२-१