यहाँलाई हाम्रो यस बाँसगढी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत छ।                  सुचना अधिकारि: शेर बहादुर के.सि.,९८५८०२९७११

करार कर्मचारीको short list.

मिति २०७४/११/०१ गते प्रकाशित सुचना बमोजिम करार कर्मचारीको लागि  short list.

Supporting Documents: