FAQs Complain Problems

कृषि विकास शाखा

आ.ब. २०७६।०७७ काे कृषि शाखाकाे कार्यक्रम

गहुँकाे बिउ, च्याउकाे बिउ तथा तरकारी नवितनतम पकेट सम्बन्धी अनुदान कार्यक्रमका लागी आवेदन दिने सम्बनन्धमा

आवेदनका लागी जानकारी (१. भकाराे सुधार कार्यक्रम । २. माेटर पम्पसेट अनुदान । ३. सहकारी सिचाइ । ४. कृषि यन्त्र अनुदान बितरण)

Pages