FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकीक प्रणाली मार्फत बितरण गर्न बै‌कहरु समन्वयमा आउने सम्बन्धमा ।